Sự thật về nạn hiếp dâm (rape)

Tâm hồn đẹp Việt Nam

Hiếp dâm, xâm phạm thân thể của một người một cách gợi dục, dù nhẹ đến cỡ nào, qua đường âm đạo, hậu môn, hay đường miệng mà không có sự đồng thuận (consent) của người đó (theo FBI), từ lâu đã là một vấn nạn nhức nhói. Từ định nghĩa, chúng ta cũng dễ dàng thấy được rằng không có bất kỳ ai muốn bị hiếp dâm cả. Cho nên, việc tìm cách tự vệ, phòng ngừa là không hề đáng trách.

Dạo gần đây, trên Facebook có một bài viết đưa ra những cách giúp mọi người trốn thoát hay phòng ngừa bị hiếp dâm đang được chia sẻ rộng rãi. Bài viết có nhiều dị bản, nhưng chủ yếu có mấy điểm sau đây:

Incredible Humanity
(Hãy chú ý, hãy đọc, vì nó có thể cứu được nhiều người phụ nữ hay con…

View original post 2,338 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s